Activity

feel free to call us   401-232-0199    support@thewebconz.com

@harrisfenger55

active 1 week ago
Vad Hälsa Är För Mig! Vad Kan vara Hälsa För Dig? E-hälsa handlar om till att använda digitala verktyg å utbyta information digitalt till att uppnå och bibehålla hälsa. Du hittar information om i vilken grad du kan agera om du har problem genom miljön i din bostad eller om du upplever någon störning som har möjlighet att hota din hälsa. De & […] View

 • Bryant McLain posted an update 1 week ago

  Vad Hälsa Är För Mig! Vad Kan vara Hälsa För Dig?

  E-hälsa handlar om till att använda digitala verktyg å utbyta information digitalt till att uppnå och bibehålla hälsa. Du hittar information om i vilken grad du kan agera om du har problem genom miljön i din bostad eller om du upplever någon störning som har möjlighet att hota din hälsa. De är du som är husägare som ansvarar för boendemiljön. Undersök och debattera hur din arbetsplats eller skola kan implementera hållbara metoder just för att minska användandet av skadliga kemikalier & föroreningar som innehar en avog påverkan på människors säga hej.

  På samma gång är det viktigt o arbeta förebyggande med princip alla faktorer som påverkar människors hälsa och välbefinnande. Någon viktig folkhälsofråga är o öka tillgången till endast vatten och sanitet och att förbättra kunskapen utifall hygien. Andra grundläggande frågor för människors hälsa e livsmedelsförsörjning och miljö som innehar en stark inverkan över människors hälsa.

  4. Om den bedömning så som avses i punkt 3 i denna artikel visar o tillhandahållandet på marknaden lr ibruktagandet av en produkt eller en specifik produktkategori eller produktgrupp bör förbjudas, begränsas eller förenas genom särskilda krav eller till att produkten, produktkategorin eller produktgruppen bör dras tillbaka från marknaden eller återkallas direkt i alla medlemsstater för till att skydda patienternas, användarnas lr andra människors hälsa elr säkerhet eller med hänsyn till andra folkhälsoaspekter, får kommissionen anta genomförandeakter för att vidta nödvändiga & vederbörligen motiverade åtgärder. Dom genomförandeakter ska antas direkt i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 107. 3.

  Man bli ju faktiskt lite förvirrad över vad hälsa egentlgien är. Kika i tidningshyllan nere på Ica till exempel, det står en rad med olika ”Hälso tidningar” varav på 4 av dessa så står det ”Gå ner 10 kilo via blah veckor”. På omslaget är det också någon kvinna oftast som är oerhört vältränad och troligtvis retusherad också, detta är hälsa liksom. En supertonad anatomi betyder inte hälsa, allas kroppar är olika trots allt. För vissa e det hälsa att ha lite extra hull över magen och för andra så är det hälsa att vara tonad. Allas kroppar har olika förutsättningar och det är enbart att inse det.

  Hälsa skådat på detta sätt kan vara individrelaterad men också kulturrelaterad om än i övriga hand. Det rör sig således om en hälsodefinition som är flexibel och beroende av vilka avsikt, intentioner och kapacitet som den enskilde individen har under livets växlingar. Vad som betraktas som heja kommer således att skifta från individ till individ och växla med olika världs- och livsåskådningar.